Uchwała nr 133/2013 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów. (2013-12-18)