Uchwała nr 125/2013 w sprawie zasad umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. (2013-12-18)