Uchwała nr 122/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. Piotra Kleczkowskiego, prof. nadzw. z WIMiR (2013-10-30)