Uchwała nr 121/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. Elżbietę Marię Godlewską z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. (2013-10-30)