Uchwała nr 119/2013 w sprawie wyznaczenia prof. Janusza Kowala na recenzenta do wniosku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Janowi Awrejcewiczowi z Politechniki Łódzkiej (2013-10-30)