Uchwała nr 113/2013 w sprawie zmiany „Regulaminu przyznawania i wypłacania zwiększonego wynagrodzenia pracownikom Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica” (2013-10-30)