Uchwała nr 102/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr hab. inż. Andrzeja Świątoniowskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. (2013-09-25)