Uchwała nr 100/2013 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr hab. inż. Wojciecha Mitkowskiego do wniosku Politechniki Białostockiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Jerzemu Klamce. (2013-09-25)