Uchwała nr 77/2013 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Andrzeja Jajszczyka z WIEiT na recenzenta do wniosku Politechniki Łódzkiej w sprawie nadania Tytułu Doktora Honoris Causa prof. Józefowi Modelskiemu z Politechniki Warszawskiej (2013-05-29)