Uchwała nr 76/2013 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Andrzeja Kosa z WIEiT na recenzenta do wniosku Politechniki Łódzkiej w sprawie nadania Tytułu Doktora Honoris Causa prof. Andrzejowi Jakubowskiemu z Politechniki Warszawskiej (2013-05-29)