Uchwała nr 69/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 r. oraz podziału dodatniego wyniku finansowego netto ACK Cyfronet AGH za 2012 r. (2013-05-29)