Uchwała nr 63/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 53/2013 z dn. 27.03.2013 r. w sprawie opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku prof. nadzw. na czas określony prof. dr hab. inż. Michała Krzyżanowskiego (2013-04-24)