Uchwała nr 58/2013 w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich. (2013-04-24)