Uchwała nr 55/2013 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego i wstępnego podziału dodatniego wyniku finansowego netto za 2012 r. (2013-04-24)