Uchwała nr 49/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów (2013-03-27)