Uchwała nr 48/2013 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów (2013-03-27)