Uchwała nr 46/2013 w sprawie reasumpcji uchwały nr 107/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 (2013-03-27)