Uchwała nr 42/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. Krzysztofa Zielińskiego (2013-03-27)