Uchwała nr 38/2013 w sprawie podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego ACK Cyfronet AGH (2013-03-27)