Uchwała nr 16/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Jana Deję, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (2013-01-30)