Uchwała nr 12/2013 w sprawie wyznaczenia prof. Janusza Kowala na recenzenta do wniosku Politechniki Lubelskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Eugeniuszowi Świtońskiemu (2013-01-30)