Uchwała nr 10/2013 w sprawie reasumpcji uchwały nr 159/2012 Senatu AGH z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia kierunków studiów wyższych WEAIiIB oraz WIEiT (2013-01-30)