Uchwała nr 9/2013 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr hab. inż. Zbigniewa Malinowskiego do wniosku Politechniki Częstochowskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Henrykowi Dyi (2013-01-30)