Uchwała nr 6/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie Tytułu Profesora Honorowego prof. dr hab. inż. Józefowi Zasadzińskiemu (2013-01-30)