15/2022 dot. kiermaszu charytatywnego (2022-05-23)