7/2022 dot. pobytu w okresie majówki w Ośrodku AGH w Łukęcinie (2022-04-06)