21/2020 dot. uzupełnienia informacji do komunikatu 20/2021 (2021-11-10)