8/2021 dot. sprostowania do komunikatu nr 7/2021 (2021-03-18)