6/2021 dot. aerobiku w wodzie dla pań (2021-03-05)