2/2021 dot. dalszego zawieszenia Programu MultiSport (2021-02-04)